Edició 2014

L’edició d’aquest any és ja la dotzena i consolida l’etapa del festival de música dels estius de La Guàrdia Pilosa, seguint apostant també per grups que fan propostes d’una música més independent, on les arrels i les estètiques poden ser molt variades. el JAÇ a la Palla d’aquest any compte amb el següent cartell.

CartellJaç14_def1