Nous Pallers

On i per què?

La Guàrdia Pilosa és un petit nucli del municipi de Pujalt. Aquest està format per cinc nuclis: L’Astor, Conill, Pujalt, Vilamajor i La Guàrdia Pilosa. Té un total de dos-cents habitants.

Des de la Guàrdia Pilosa de forma coordinada amb els altres nuclis, sempre s’ha tingut molt present la promoció cultural i és per això que des de fa anys, entre altres activitats, s’ha procurat organitzar tota mena d’actuacions per dinamitzar una zona que sovint queda exclosa del grans circuits culturals. Així mateix cada un d’aquests nuclis té la seva pròpia identitat i l’Ajuntament ho ha sabut aprofitar i ha donat suport a tota mena d’activitats culturals que se sumin a aquest esforç.

De totes aquestes iniciatives cal destacar, especialment per la seva envergadura, la FIRA DE LA TRANSHUMÀNCIA, l’OBSERVATORI meteorològic, EL MEMORIAL DE L’EXERCIT POPULAR i els projectes que de tot això se’n deriven.

Tampoc podem oblidar els concerts i espectacles que s’han ofert al llarg dels darrers anys coordinadament gràcies a l’esforç de tots els seus nuclis urbans dins del marc de “MUSICA AL TERME” Amb les iniciatives del JAÇ A LA PALLA i la biennal artística NOUS PALLERS.

Dins de tot aquest entramat cultural l’Associació d’Amics de La Guàrdia Pilosa n’és un dels agents fonamentals i està col·laborant estretament dins del municipi des de fa més de trenta anys.

Però les arts plàstiques no volíem que quedessin al marge, o que només quedessin reflectides com a manifestacions populars molt interessant com ara els gegants. Per això ens vam plantejar de fer venir artistes. La formula que vàrem idear, va ser la mateixa que amb la música. Es tractava de fer entrar en diàleg dos realitats, que per diferents, no tenen perquè resultar contraposades. La realitat de camp, del món rural i la de l’art , de les manifestacions artístiques més contemporànies.

A traves de la intervenció sobre el paisatge rural de La Guàrdia Pilosa, els seus camps i amb els seus materials crèiem que podríem trobar una bona forma per fer dialogar pagesos i artistes.

Qui?

Així l’Associació d’Amics de La Guàrdia Pilosa , de la mà de Lluís Vallvé, comissari de la mostra des de la seva primera edició, i de Josep Lloret, pagès coordinador i organitzador de les cinc trobades, de forma natural, com una evolució lògica d’un procés més ampli, ens vàrem atrevir a abordar la creació artística en un context ben poc habitual. Va ser així com va sorgir NOUS PALLERS.

Trajectòria?

La 1a trobada de pagesos i escultors que es va fer l’agost del 2003 paral·lelament als concerts de JAÇ A LA PALLA, uns dels concerts d’estiu. L’èxit de la proposta va generar ràpidament expectatives d’una nova trobada, però ens vàrem plantejar, degut a la seva complexitat convertir la trobada en una biennal.

Així el 2005 es va celebrar la 2a trobada, amb la novetat de generar almenys una instal·lació fixa. En aquesta trobada hi varen participar sis artistes i l’obra de Ester Figuerola va quedar instal·lada permanentment als camps de Conill.

Per donar continuïtat a la trobada l’estiu del 2006 es va fer una intervenció als camps de la Guàrdia Pilosa anomenada Temps i palla. Es tracta d’un rellotge de sol fet de palla situat al mig d’un camp de blat, que al llarg d’un any ha anat marcant el temps i l’època. Mentre el paisatge canviava el rellotge ha anat marcant les hores mentre la seva estructura es deteriorava per les condicions climàtiques.

El 2007 i el 2009 es van fer la 3a i 4a trobada seguin la línia de les anteriors Inaugurant la instal·lació del cementiri feta amb esteles funeràries i la presentació del projecte escultòric “fita”. La trobada un cop més va ser un èxit d’assitència i participació de pagesos.

Futur?

No pretenem fer més gran la trobada, l’èxit de les sessions anteriors ens mostra que la mida en que ens movem permet participar al veïnat d’una forma activa i aconseguim els objectius de difusió de manifestacions artístiques contemporànies en contextos poc habituals. És per això que vetllem i seguirem vetllant per mantenir l’escala de l’acontaixement un nivell abastable i en el context acotat de la zona.

Nous pallers 2011


Què?

Objectius i principis generals del projecte

Nous pallers és una proposta innovadora de creació contemporània, una proposta que neix paral·lela als concerts de Jaç a la palla i que pretén reivindicar la cultura agrícola de la zona. Els anys imparells també s’aprofitarà el jaç a la palla per fer la Trobada de pagesos i escultors.


L’objectiu fonamental de la trobada és doble:

–   Per un costat pretén acostar nous formats artístics en un context poc habitual i connectant-ho a la realitat de l’entorn i la seva gent, un públic poc habitual.

–   Per altra vol ser una plataforma per mostrar joves creadors i/o altres artistes per explorar noves formes i nous materials en un context de treball cooperatiu.

Aquesta trobada consistirà, de forma similar a les seves tres primeres edicions, en desenvolupar una intervenció creadora sobre el paisatge de La Guàrdia Pilosa, realitzada conjuntament per pagesos i escultors.

En aquesta acció es construiran pallers a partir del treball conjunt d’artistes i pagesos, quedant una mostra efímera de pallers-escultura repartida per tota la vessant del turó de la Guàrdia.

L’èxit de les trobades anteriors ens ha animat a seguir actuant, però la complexitat de l’acte fa que segueixi sent una intervenció biennal dels anys imparells, però amb una petita acció per mantenir continuïtat els anys que no hi ha trobada.

La cultura popular sempre ha estat lligada al treball i a la natura. És en el camp que aquests dos components de la cultura popular conflueixen, però amb l’entrada de les noves tècniques de cultiu sembla que això es pugui oblidar.

Nous pallers pretén ser un catalitzador que recuperi un dels orígens de la festa popular: la collita. I a partir dels nous materials que genera la tècnica, intenta generar un nou diàleg amb la natura.Per això hem triat l’art com a dinamitzador de tot aquest procés. 

Treballarem amb joves artistes que estiguin interessats en interactuar amb els pagesos per dissenyar aquests nous pallers que s’insereixen en les nostres contrades com uns elements nous però que encerta manera també ja comencen a perillar. Convocarem pagesos inquiets que estiguin interessats en treballar conjuntament amb un escultor l’exploració artística del seu territori amb un material molt seu: la palla.